Hợp âm Mất em

Từng có khoảnh [C#m] khắc ấm áp khi [F#m] yêu
Đơn giản [B] thôi nhưng thật ý [E] nghĩa
Tự dưng [A] thấy chúng ta xa lạ [E]
Đã xa lạ [ B] rồi thành người [ G#m] khác

Còn không giải [ C#m] thích được hết sao [ F#m] em
Đôi mắt [B] đen lạnh lùng như [E] thế
Phải chăng [A] em thấy anh tầm thường [G#m]
Nên không cần [C#m] chi

ĐK: Hình như em [C#m] đã yêu ai phải không [B] em
Mà anh không [F] biết em đang nghĩ những [A] gì
Vì như [C#m] lỡ kết thúc trong [B] anh cũng sẽ chơi [G#m] vơi
Như người [G#m7] điên

Người mang hơi [C#m] ấm mong manh thoáng qua [B] thôi
Để lại nơi [F#m] đây dư âm những ưu [A] phiền
Nào đâu [C#m] có oán trách kêu [B] than
Chỉ là [G#m] anh đã mất [C#m] em

Bình luận