Hợp âm MAI MÌNH XA - Thịnh Suy

Hợp âm MAI MÌNH XA – Thịnh Suy


Hợp âm MAI MÌNH XA – Thịnh Suy


Ngày mai em [G] đi rồi
sao không ngồi [Em] lại để thấu bồi hồi
ngày mai em [C] đi rồi
về thành phố [Dadd9] mới hai nơi hai người
ngày mai đông [G] sang này
anh sẽ làm [Em] gì không em hằng ngày
ngày mai thu [C] hao gầy
anh đốt đầu cuộn [Dadd9] giấy
ĐK:
Mình sẽ thành ai [G] sau bước đi
Mình sẽ buồn sẽ [Em] nếm sầu bi
Ta sẽ khác [C] mây theo gió [Dadd9] ngàn
Mình sẽ gặp ai [G] đó giống ta
Mình sẽ dần quên [Em] mất lời ca
Ghì môi [C] nhau không nói [Dadd9] ra
Mai mình [G] xa
[Em] [C] [Dadd9]
Mai mình xa [G]

Bình luận

Translator >>