Hợp âm Làm Thơ Tình Em Đọc - Dalena - Phương Thảo - Ngọc Lễ

Hợp âm Làm Thơ Tình Em Đọc – Dalena – Phương Thảo – Ngọc Lễ


Hợp âm Làm Thơ Tình Em Đọc – Dalena – Phương Thảo – Ngọc Lễ


Làm [Cm] thơ tình em đọc
Cô học trò trường [Fm] tôi
Thơ [Bb] vương rồi mùi [Eb] tóc
Ai [Bb] đi về ngược [Cm] xuôi [Bb][Cm]

Người [Cm] đi về cô độc
Nên lòng buồn xa [Fm] xôi
Nên [Bb] đêm về tôi [Eb] thức
Pha [Gm] mực viết thơ [Cm] tình [Bb][Cm]

Em [Cm] đi về áo mỏng
Quyện [Eb] mùa xuân theo [Fm] sau
Hồn tôi chim én [Cm] mỏng
Âm [Bb] thầm bay theo [Cm] em [Bb][Cm]

Làm [Cm] thơ tình em giữ
Cô học trò trường [Fm] tôi
Yêu [Bb] em không hề [Eb] chán
Tiếc [Bb] tôi có một [Cm] đời [Bb][Cm]

Làm [Cm] thơ tình em chuộng
Như màu đời áo [Fm] em
Chỉ [Ab] một điều tôi [Eb] muốn
Em [Bb] hiểu một điều [Cm] thôi

Hỡi [Eb] người môi tím [Cm] đỏ
Như [Eb] tình tôi biết [Fm] không?
Hỡi người môi tím [Bb] đỏ
Như [Gm] tình tôi biết [Cm] không?

Bình luận

Translator >>