Hợp âm Khúc tâm niệm

Đếm [Am] bước âm thầm trong giấc [D] mơ [Em]
Thời [F] gian trôi [E7] nhẹ vẫn đợi [Am] chờ
Ru [G] hồn lữ khách vào quên [C] lãng
Lắng [E7] đọng tâm [G] hồn với vần [E7] thơ.

Thuyền [Am] ai đậu bến với mong [Em] chờ
Chờ [Dm] người lữ [G] khách dệt ước [C] mơ
Đò chiều hoang [Am] vắng buồn hắt [Dm] hiu
Sương [E7] phủ mây mù gió vẫn [Am] ru.

Tâm [A] khúc ân tình với thiên [D] thu [F#7]
Tình [Bm] xa vắng lặng trong sương [A] mù [Em]
Nhung [Bm] nhớ bao [E7] ngày sao mòn [A] mỏi
Tiếng [E7] vọng canh trường gió gọi [A] thu.

Hoàng [A] hôn rủ [G7] bóng cõi âm [C] u
Quằn [F] quãi niềm [A7] đau với vết [Dm] thù
Tình [F] đến tình [G] đi rồi chợt [C] mất
Còn [G] lại bóng [E7] hình với lời [Am] ru.

Bình luận