Hợp âm Không thể thiếu em

Như dòng [Am] sông không thể thiếu [F] nước
Như cây [Dm] xanh không thể thiếu ánh mặt trời
Anh làm sao làm sao vui [E7] được
Khi cuộc đời thiếu vắng [Am] em.

Anh có [Am] em như có thêm trái tim
Đôi chân [Dm] đi đi hoài không [Am] mỏi
Anh tạc hình [Dm] em giữa trời thương biển [G] nhớ
Không có [E7] ai thay thế được em.

[Am] Em em là nàng tiên
Anh không thể tìm người hơn [Dm] thế
Nếu ngày [E7] mai không còn em [Am] nữa
Nghĩa là mặt [F] trời không để nắng cho [G] hoa
Nghĩa là mặt [E7] trời không để nắng cho [Am] hoa.

Bình luận