Hợp âm Giải kết - Hoàng Thùy Linh

Hợp âm Giải kết – Hoàng Thùy Linh


Hợp âm Giải kết – Hoàng Thùy Linh


hợp âm đang cập nhật

đang cập nhật - amnhactv 3

Lyrics:

Để Mị nói cho mà nghe!
Để Mị nói cho mà nghe!

Thiên linh linh ơ~ địa linh linh
Em đây chẳng phải Thuý Kiều
Thiên linh linh ơ~ địa linh linh
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Anh ơi anh gì ơi
Nơi đây đại ngàn em chờ
Thiên linh linh ơ~ địa linh linh
Lắm mối tối ngồi không

Anh kia chuyên hát ca
Kẻ cắp sẽ gặp bà già
Anh kia trông rất hay
Kẽo cà kẽo kẹt uh uh uh
Anh kia chuyên hát ca
Trách phận vô duyên
Anh kia trông rất hay
Trò chơi hết rồi.

Bình luận

Translator >>