Hợp âm Đôi mắt thanh bình

1. Đôi [Am] khi thấy đời dối gian thấy đời hung tàn
Tôi [D] mơ trở về với [G] em để tìm thanh [Em] bình trong đôi mắt [Am] em
Đôi [Am] khi thấy đời lố lăng thấy người hung ác
Tôi [D] mơ trở về với [G] em để tìm thanh [Em] bình trong đôi mắt [Am] em

ĐK: Tôi đã đi [A7] qua những thành [Dm] phố phồn [Am] hoa
Nhưng lòng [G] người thì khô như [Dm] đá chơ [Am] vơ
Tôi đã đi [G] qua nhiều phố [Dm] xá nguy [Am] nga
Nhưng con [Em] người ngơ ngác bơ [F] vơ
Không còn thương [E7] nhớ không còn mong [Am] chờ

2. Đôi [Am] khi thấy đời đảo điên thấy người quay cuồng
Tôi [D] mơ trở về với [G] em để tìm thanh [Em] bình trong đôi mắt [Am] em
Đôi [Am] khi thấy đời tối tăm thấy lòng hoang vắng
Tôi [D] mơ trở về với [G] em để tìm thấy [Em] mình trong đôi mắt [Am] em

* Để tìm thấy [G] đời [F] còn chút [E7] tin [Am] yêu

Bình luận