Hợp âm Con mong được trở về

1. Mẹ [Am] ơi con chỉ mong lúc [Em] này
Mơ ước của [Dm] con là [G] được trở về quê [C] hương [E7]
Cuộc [Am] sống cơ cực nơi xứ [Em] người
Nước mắt đắng [Dm] cay con [Em] mong trở về Việt [Am] Nam.

2. Mẹ [Am] ơi con đã rất nhớ [Em] nhà
Nhớ đến gia [Dm] đình quây [G] quần thật gần yêu [C] thương [E7]
Mẹ [Am] ơi con chỉ mong lúc [Em] này
Mơ ước của [Dm] con là [Em] được trở về nhà [Am] thôi.

ĐK:
Ngày tiễn [F] bước con đi mẹ [G] đã ôm con
[Em] Mong cho con bình [Am] yên
Vì con [F] đã muốn ra đi tìm [G] một tương lai phía [C] trước. [C7]

Giờ con [F] mới thấy hối tiếc cuộc [G] đời tha hương
Thực [Em] sự không như ước [Am] muốn
Con đã [Dm] khóc suốt bao đêm giờ chỉ [Em] mong sớm trở về [Am] thôi.

Bình luận