Hợp âm Cắm sừng ai đừng cắm sừng em

[Em] Em ước phải chi mình có được [C] thiên lý nhãn
Để nhìn thấy [D] rõ anh đang ở cùng ai [Bm] khác hay đang một mình
[Em] Em ước phải chi mình có được [C] thuận phong nhĩ
Để nghe rõ [D] bước anh đi để nghe rõ [Bm] tiếng nhỏ to thầm thì

[Em] …Em cứ như kẻ [C] khờ vì yêu nên ngẩn [D] ngơ quá ghen nên vật [Bm] vờ
[Em] …Chỉ muốn anh bên [C] cạnh sợ mình đánh mất [D] anh vì tình yêu mong [Bm] manh

[Em] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [C] cắm sừng em anh nhé
[D] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [Bm] cắm sừng em cắm sừng em
[Em] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [C] cắm sừng em anh nhé
[D] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [Bm] cắm sừng em cắm sừng em no ba[Em] by

[Em] …[C] ….[D] …[Bm] Cắm sừng ai đừng cắm sừng em
[Em] …[C] ….[D] …[Bm] Cắm sừng ai đừng cắm sừng em
[Em] Lalala[C] la. Rin9 on the mic! [D] Lalala[Bm] la. Can you tell me why

[Em] Sáng nay ngủ dậy trễ bỗng tự nhiên bị cắm sừng
[C] Đang ngồi cày con game bỗng tự nhiên bị cắm sừng
[D] Lướt lướt shopping tự nhiên bị cắm sừng
[Bm] Nằm một chỗ cũng tự nhiên bị cắm sừng
[Em] Ha ha ha he he hi hi ho
[C] Why you always fall for those freakin man hoe
Lòng chung [D] thủy của người đàn ông đôi khi thật là mong manh
Như [Bm] là cái khóa kéo quần của anh ta phải không

[Em] …Em cứ như kẻ [C] khờ vì yêu nên ngẩn [D] ngơ quá ghen nên vật [Bm] vờ
[Em] …Chỉ muốn anh bên [C] cạnh sợ mình đánh mất [D] anh vì tình yêu mong [Bm] manh

[Em] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [C] cắm sừng em anh nhé
[D] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [Bm] cắm sừng em cắm sừng em
[Em] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [C] cắm sừng em anh nhé
[D] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [Bm] cắm sừng em cắm sừng em no ba[Em] by

[Em] Sừng không tự nhiên sinh ra. [C] Sừng không tự nhiên mất đi
[D] Mà chỉ là chuyển từ đầu [Bm] người này sang đầu người khác
[Em] Sừng không tự nhiên sinh ra. [C] Sừng không tự nhiên mà [D] mất [Bm]

[Em] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [C] cắm sừng em anh nhé
[D] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [Bm] cắm sừng em cắm sừng em
[Em] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [C] cắm sừng em anh nhé
[D] Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng [Bm] cắm sừng em cắm sừng em no ba[Em] by
[Em] …[C] ….[D] …[Bm] Cắm sừng ai đừng cắm sừng em
[Em] …[C] ….[D] …[Bm] Cắm sừng ai đừng cắm sừng em

Bình luận