Hợp âm Anh không cần – Quách Beem


Hợp âm Anh không cần – Quách Beem


1. Người đừng [Am] khóc chi nữa em hỡi ai ngày [G] xưa không có lỗi lầm
Chỉ cần [Dm] ta luôn tin vào nhau, yêu nhau [Am] nhiều
Mặc kệ [F] hết với những lời nói [G] thế gian chỉ đùa ta thế [C] thôi
Người [F] hỡi chớ có âu [G] lo vì người ta
Đừng [Em] khóc anh sẽ [Am] vẫn mãi bên cạnh em
[F] Dù cho bao khó [G] khăn anh vẫn [Am] yêu.

2. Người yêu [Am] hỡi em hãy cố gắng vẫn còn [G] anh đi bên cạnh người
Dù cho [Dm] ai có nói rằng em như thế [Am] nào
Thì lòng [F] anh vẫn sẽ như thế [G] sẽ không bao giờ anh đổi [C] thay
Vì [F] anh vẫn sẽ mãi [G] mãi tin vào em
Vì [Em] anh vẫn sẽ mãi [Am] mãi luôn là anh
[F] Nụ cười em đã cho anh hiểu về [G] em.

ĐK:
Trái tim anh vẫn sẽ [Am] hoài nhớ mãi những nụ [G] cười của riêng em
Người [Dm] ơi hãy vui cười lên như bao [Am] ngày
Bởi vì trong [F] tim anh giờ đây muốn [G] đi bên em cho đến hết cuộc [C] đời.

Bởi anh cũng sẽ không [Am] cần biết đến những điều [G] gì của riêng em
Ngày [Dm] xưa em ra làm sao như thế [Am] nào
Chỉ cần anh [F] biết bây giờ đây trái [G] tim anh vẫn chỉ có yêu mình [Am] em.

Bình luận

Translator >>