Hợp âm Anh Đừng Lo Nghĩ – Tố My ( ST : Hamlet Trương )


Hợp âm Anh Đừng Lo Nghĩ – Tố My ( ST : Hamlet Trương )


1. Anh đừng lo nghĩ chi chuyện mai [Am] sau
Mặc nhà người [A7] ta dẫu có sang [Dm] giàu
Em [G] thương em mến em [C] yêu
Em [A7] trông em nhớ mong [Dm] nhiều
Bao tháng [G] ngày chỉ mỗi anh [E7] yêu.

2. Anh đừng lo nghĩ em vẫn thủy [Am] chung
Dù đường anh [A7] đi gian khó chập [Dm] chùng
Anh [G] lo anh nghĩ anh [C] đau
Em [A7] trông anh quá âu [Dm] sầu
Em cũng [E7] buồn không biết làm [Am] sao.

ĐK:
Người ta thường [Dm] nói sai [G] người sai lúc sai [C] nơi
Thì [A7] lòng sẽ mãi đơn [Dm] côi dù [G] rằng vẫn nở môi [C] cười
[A7] Và người ta [Dm] khuyên chỉ [G] cần ta mến thương [C] nhau
Thì [A7] dù có ở nơi [Dm] đâu, anh là anh [E7] thôi đã đúng [Am] rồi.

3. Anh đừng lo nghĩ anh buồn em [Am] thương
Rồi em buồn [A7] theo anh suốt đêm [Dm] trường
Khi [G] đi qua hết truân [C] chuyên
Cuộc [A7] đời ta sẽ như [Dm] tiên
Tình chúng [E7] mình là giấc mơ [Am] hiền.

Bình luận

Translator >>