Cuộc thi sáng tác ca khúc về đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, biển đảo, ven biển và vùng dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau năm 2022

Ban Tổ chức cuộc thi “sáng tác ca khúc về đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, biển đảo, ven biển và vùng dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau năm 2022” vừa chính thức thông báo chủ đề, thể lệ, thời gian nhận tác phẩm dự thi.

Theo đó, tác phẩm dự thi cuộc thi “sáng tác ca khúc về đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, biển đảo, ven biển và vùng dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau năm 2022” tập trung vào chủ đề: Phản ánh đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, biển đảo, ven biển và vùng dân tộc thiểu số thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bài dự thi được trình bày bằng ca khúc hoàn chỉnh. Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa từng công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tác giả phải cam kết về quyền tác giả và quyền tác phẩm khi gửi tham gia cuộc thi.

Đối tượng tham gia là tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh. Mỗi tác giả tham gia dự thi không quá 02 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức ngoài phong bì ghi rõ tác phẩm dự thi sáng tác ca khúc tỉnh Cà Mau năm 2022. Họ và tên thật, tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và số hiệu bài dự thi. Bên trong là tác phẩm dự thi không ghi tên tác giả mà đánh số ký hiệu đúng số hiệu ngoài phong bì dự thi.

Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh (số 65, đường Phan Ngọc Hiển, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (số 05, đường Lưu Tấn Tài, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) hoặc gửi bằng đường bưu điện.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 29/9/2022. Thời gian tổng kết, trao giải dự kiến trong tháng 11/2022.

THỂ LỆ CUỘC THI

Bình luận

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo!!!

Bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo.

Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo AdBlock này.

Cám ơn bạn!