Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh năm 2023

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

THỂ LỆ CUỘC THI

Sáng tác ca khúc về đề tài lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh nhân kỷ niệm
70 năm Ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953 – 13/5/2023)
(Kèm theo Kế hoạch số 20242/KH-408-P2, ngày 03/12/2022 của A08)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

– Thể lệ này quy định về tên gọi; mục đích, ý nghĩa; tác giả, tác phẩm, tiêu chí quy trình tổ chức xét chọn; cơ cấu giải thưởng, khen thưởng. Phân công chức
năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức, Hội đồng xét chọn và hồ sơ tham gia ca khúc tiêu biểu về đề tài lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh.

– Thể lệ này được áp dụng đối với các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng xét chọn và các tác giả là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác hoặc đã nghỉ hưu với ca khúc gửi tham gia.

 1. Tên gọi ca khúc tham gia cuộc thi và nội dung chủ đề

– Tên gọi ca khúc tham gia cuộc thi: Ca khúc về đề tài lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953 – 13/5/2023) do Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) tổ chức.

– Nội dung chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ với lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh; ca ngợi truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Quản lý xuất nhập cảnh gắn với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Ca ngợi những tấm gương sáng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh trong đời sống, học tập, công tác và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa…

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 1. Quy định về tác giả, số lượng ca khúc tham gia

– Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác hoặc đã nghỉ hưu đều có thể gửi ca khúc tham gia cuộc thi, số lượng không hạn chế (khuyến khích các tập thể có nhiều ca khúc gửi tham gia).

– Thành viên Hội đồng xét chọn, gồm: (đơn vị chức năng A08, X03) được quyền gửi ca khúc tham gia nhưng không tham gia đánh giá, xét chọn cho ca khúc của mình.

 1. Ca khúc tham gia và tiêu chí xét chọn ca khúc dự thi

* Ca khúc tham gia cuộc thi (kể cả ca khúc dân ca các vùng miền), gồm:

– Ca khúc mới (là ca khúc chưa được công bố, sử dụng và chưa tham gia kỳ cuộc thi, cuộc sáng tác, cuộc vận động âm nhạc nào).

– Ca khúc đã được giải thưởng, khen thưởng tại các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác âm nhạc không do Bộ Công an tổ chức.

– Ca khúc đã tham gia các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác âm nhạc không do Bộ Công an tổ chức tuy không được giải thưởng, khen thưởng nhưng đã được phổ biến, được công chúng đón nhận, hưởng ứng, sử dụng.

Lưu ý: Không xét ca khúc có tranh chấp về bản quyền tác giả, quyền liên quan; đã tham gia các cuộc thi do Bộ Công an tổ chức (kể cả đạt giải và chưa đạt giải).

* Tiêu chí xét chọn ca khúc dự thi Ca khúc phải đảm bảo đúng nội dung chủ đề về lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh và có chất lượng nghệ thuật đảm bảo.

– Ca khúc có sự tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong nội dung, phong cách giai điệu, có ca từ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam…

– Các ca khúc đã đạt giải hoặc ca khúc chưa được giải tại các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác không do Bộ Công an tổ chức nhưng được phổ biến rộng rãi (đề nghị tác giả có tài liệu chứng minh kèm theo) và đây sẽ là căn cứ cộng điểm trong quá trình xét chọn; trường hợp ca khúc có điểm cộng bằng nhau, ưu tiên ca khúc có nhiều tiêu chí cộng điểm.

 1. Quy trình tổ chức xét chọn và xếp loại giải thưởng

Kết thúc thời gian nhận tác phẩm, Cơ quan thường trực (Phòng 2/A08) tập hợp bản ký âm, bản thu âm ca khúc báo cáo Ban Tổ chức gửi Hội đồng xét chọn để đọc, nghe, thẩm định, đánh giá bằng phiếu xét chọn của Ban Tổ chức (phiếu kín). Việc xét chọn được thực hiện, như sau:

– Vòng sơ loại: Các thành viên Hội đồng nghe, thẩm định, đánh giá và xét chọn 50% số ca khúc tham gia để đưa vào xét chọn sơ khảo, theo tiêu chí chấm phiếu từ cao xuống thấp (Dự kiến 5 thành viên Hội đồng).

Vòng sơ khảo: Các thành viên Hội đồng nghe, thẩm định, đánh giá và xét chọn 50% số ca khúc đã được lựa chọn (ở vòng sơ loại) để đưa vào xét chọn chung khảo, theo tiêu chí chấm phiếu từ cao xuống thấp (dự kiến 5 thành viên Hội đồng).

Vòng chung khảo: Các thành viên Hội đồng chọn, thẩm định, đánh chấm điểm các ca khúc theo thang điểm 10/10, lấy số lẻ đến 0,1 (theo phiếu của Ban Tổ chức). Điểm của ca khúc là điểm trung bình cộng điểm của thành viên Hội đồng xét thưởng (gồm cả điểm ưu tiên). Căn cứ kết quả điểm, Hội đồng xét thưởng đề nghị Ban Tổ chức xét, quyết định các giải thưởng theo cơ cấu quy định.

 1. Cơ cấu giải thưởng và khen thưởng

4.1. Cơ cấu giải thưởng:

Căn cứ thực tế chất lượng nghệ thuật và kết quả xét chọn ca khúc tại vòng chung khảo, Ban Tổ chức trao giải thưởng theo số lượng, cơ cấu, như sau:

 • 01 Giải đặc biệt: 12.000.000đ/giải;
 • 02 giải Nhất: 10.000.000đ/giải;
 • 03 giải Nhì: 7.000.000đ/giải;
 • 04 giải Ba: 5.000.000đ/giải.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao một số giải chuyên đề: 1.000.000đ/giải (tác giả có nhiều ca khúc viết về đề tài lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh; tác giả sáng tác ca khúc đúng chủ đề về 70 năm Ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh…)

4.2. Khen thưởng:

– Đối với tập thể: Tặng Giấy khen Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho các tập thể có từ 10 ca khúc trở lên, hoặc có từ 05 tác giả tham gia.

– Đối với cá nhân: Đề xuất Bộ tặng 01 Bằng khen cho tác giả đạt giải có ca khúc xuất sắc về đề tài lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (Giải đặc biệt); ngoài ra các giải Nhất, Nhì, Ba và một số giải chuyên đề tặng Giấy khen của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

 1. Ban Tổ chức

– Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm thành lập Hội đồng xét chọn, Tổ thư ký… và phối hợp đơn vị chức năng X03 hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch.

– Giao Phòng Chính trị là cơ quan Thường trực có trách nhiệm: Tham mưu, đề xuất thành lập Hội đồng xét chọn, Tổ thư ký, đề xuất kinh phí cơ sở vật chất phục vụ xét chọn…; phối hợp đơn vị chức năng X03 hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch
này. Tiếp nhận, tổng hợp các ca khúc tham gia và báo cáo thường xuyên tiến độ để Ban Tổ chức kịp thời điều chỉnh.

 1. Hội đồng xét chọn và nguyên tắc làm việc

– Hội đồng xét chọn là cơ quan chuyên môn giúp Ban Tổ chức thẩm định, đánh giá chất lượng nội dung, nghệ thuật các ca khúc tham gia; thống nhất lựa chọn ca khúc đề xuất Ban Tổ chức xét, quyết định giải thưởng. Số lượng, thành phần cơ cấu Hội đồng xét chọn do Ban Tổ chức mời và quyết định thành lập (tối đa 07 thành viên/Hội đồng/vòng xét chọn), trong đó 2/3 thành viên là các nhạc sĩ có chuyên môn và uy tín thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam và 1/3 thành viên
còn lại thuộc Cơ quan quản lý nhà nước hoặc có chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ (Thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an).

– Nguyên tắc làm việc: Tại mỗi vòng xét chọn, Hội đồng xét chọn thẩm định đánh giá, lựa chọn ca khúc bằng các phiếu của Ban Tổ chức (phiếu kín), đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và tự chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, đánh giá, lựa chọn của mình; sau đó, tập thể Hội đồng xét chọn sẽ thảo luận để thống nhất, lựa chọn và đề xuất Ban Tổ chức xét, quyết định giải thưởng.

 1. Hồ sơ gửi ca khúc tham gia và thời gian, địa chỉ tiếp nhận ca khúc

* Về tác giả: Ghi rõ họ và tên tác giả, nghệ danh (nếu có), đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

* Về tác phẩm:

– Ca khúc được chép trên khổ giấy A4, kèm theo bản thu thanh dàn dựng hoàn chỉnh dưới dạng đĩa, thẻ nhớ, file mềm và chỉ chấp nhận các tác phẩm bằng tiếng Việt, có ca từ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

– Tác giả có bản cam kết về quyền tác giả, quyền liên quan về ca khúc tham gia (theo mẫu); giấy xác nhận hoặc cam kết liên quan đến việc được sử dụng phổ biến; bản phô tô giấy chứng nhận giải thưởng, bằng khen, giấy khen (nếu có).

– Những ca khúc không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Tất cả những ca khúc bị loại do phạm quy hoặc những ca khúc không được lựa chọn qua các vòng xét chọn, Ban Tổ chức không hoàn trả lại.

– Thời gian tiếp nhận ca khúc dự thi: Từ khi ban hành Kế hoạch đến hết ngày 28/02/2023 – theo dấu bưu điện.

– Đơn vị tiếp nhận ca khúc dự thi: Phòng Chính trị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (Địa chỉ: Số 44 – 46 Trần Phủ, Ba Đình, Hà Nội). Ngoài bì thư ghi rõ: “Tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh”.

 1. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử ý vi phạm

– Các tập thể, cá nhân, tác giả có quyền khiếu nại nếu phát hiện sai phạm về quy trình, thủ tục và kết quả xét, trao thưởng. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại gửi về cơ quan Thường trực Ban Tổ chức sau khi công bố giải thưởng tối đa 7 ngày; sau 7 ngày Ban Tổ chức sẽ không giải quyết. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

– Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan đến ca khúc và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung cam kết, tài liệu chứng minh ca khúc của mình. Trong quá trình xét chọn, trao giải, nếu phát hiện có ca khúc vi phạm thể lệ, Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả và thu hồi giải thưởng. Cục Quản lý xuất nhập cảnh được toàn quyền sử dụng các ca khúc tham gia cuộc thi phục vụ nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân.

Quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi, đề nghị liên hệ đơn vị thường trực: Phòng Chính trị (Đ/c Nguyễn Hữu Quang, Trưởng phòng, 0904.260.464) để tổng hợp, báo cáo./.


PHIẾU THÔNG TIN THAM GIA CUỘC THI
SÁNG TÁC CA KHÚC NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (13/5/1953 – 13/5/2023)

– Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………………
– Năm sinh: …………………………………………………; Nam/nữ:…………………..
– Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………………………………..
– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………….
– Email: ………………………………………….; SĐT:………………………
– Chủ đề:……………………………………………………………………
– Diễn giải ý tưởng: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Ký tên
(ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….,ngày … tháng … năm 202…

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an

Tên tôi là: ………………………………………; Sinh năm: ………………..

Hiện đang công tác tại (nếu đang công tác): …………….………………..

Nguyên là (nếu đã nghỉ hưu):…………………………….………….……..

Số điện thoại: …………………………………………….……….………..

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………….…….…………

Tôi xin gửi tác phẩm: …………………………………………..………….

Nhạc:…………………………………………………… ; Lời:………………………

Tôi xin cam kết, như sau:

– Tác phẩm trên thuộc quyền sở hữu của tôi; không có bất cứ một tranh chấp bản quyền nào;

– Tác phẩm được đăng ký sở hữu trí tuệ hoặc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (nếu có);

– Tác phẩm mới chưa tham gia bất kỳ cuộc thi, cuộc vận động sáng tác âm nhạc do Bộ Công an tổ chức.

– Nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ các quy định của Ban Tổ chức về việc Cục Quản lý xuất nhập cảnh được toàn quyền sử dụng tác phẩm trong quá trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân.

Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI CAM KẾT
 (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận