Cuộc thi sáng tác ca khúc về An Giang năm 2022

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước đều có quyền gửi tác phẩm tham gia.

Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc không được gửi tác phẩm tham gia.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG

1. Chủ đềSáng tác ca khúc về An Giang.

2. Nội dung tác phẩm:

– Ca ngợi, nâng cao nhận thức về lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương An Giang, tinh thần yêu nước, biết quý trọng độc lập tự do, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước cũng như những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong 190 năm qua.

– Ca ngợi thành tựu, kết quả đạt được của quá trình xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây đựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua.

– Ca ngợi tình yêu lứa đôi, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương An Giang.

– Giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp thiên nhiên, văn hóa của các dân tộc cùng nhau đoàn kết, sinh sống và góp phần xây dựng, phát triển tỉnh An Giang – quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thang ngày càng phôn vinh, hạnh phúc.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM

1. Thể loại: Ca khúc

2. Số lượng tác phẩm: Không giới hạn tác phẩm tham gia.

3. Điều kiện tác phẩm:

– Tác phẩm tham gia là các ca khúc có ca từ trong sáng, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

– Tác phẩm phải là sáng tác mới và chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi hay cuộc vận động sáng tác ca khúc nào khác. Ban Tổ chức sẽ không xét trao giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tường, lời ca và giai điệu của các tác giả khác trong và ngoài nước.

– Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan và quy định khác trong Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ thu hồi toàn bộ giải thưởng đã trao và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Hồ sơ tác phẩm tham gia:

Hồ sơ tác phẩm tham gia sáng tác ca khúc về An Giang gồm có:

– 01 phiếu đăng ký tham gia theo Mẫu đính kèm Thể lệ (bản Scan file PDF nếu gửi qua đường thư điện tử).

– 01 bản ký âm đầy đủ phần nhạc và lời ca khúc trên giấy A4 (bản Scan file PDF nếu gửi qua đường thư điện tử).

– Khuyến khích có 01 bản thu âm ca khúc đã hòa âm, phối khí theo định dạng file Mp3 qua thư điện tử (lưu trữ trong USB nếu gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

5. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia:

– Đối với các tác phẩm đạt giải thưởng, Ban Tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm cho các hoạt động tuyên truyền của địa phương. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm và USB đã gửi tham gia cuộc thi.

– Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số tác phẩm đạt giải, dàn dựng tiết mục biểu diễn tại Lễ Tổng kết, trao giải và sử dụng các tác phẩm có chất lượng tốt vào các hoạt động của tỉnh An Giang.

6. Trách nhiệm của các đơn vị và tác giả tham gia:

Thực hiện đúng quy định Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang do Ban Tổ chức quy định; việc gửi tác phẩm tham gia được xem như tác giả đã chấp nhận mọi quy định của Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang.       

Chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan, chi phí nhận giải và thuế thu nhập cá nhân (tiền thưởng) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp sau đây không vi phạm Thể lệ khi có tranh chấp bản quyền tác phẩm:

+ Đối với ca khúc mới sáng tác chỉ có 01 câu nhạc có ca từ và giai điệu hoàn toàn trùng khớp với 01 câu nhạc trong tác phẩm khác đã được đăng ký bản quyên âm nhạc hoặc trong 01 tác phẩm đã được phổ biến rộng rãi. Trường hợp này phải được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền tác phẩm có câu nhạc đó.

+ Tác phẩm mới sáng tác có sử dụng câu, đoạn nhạc (gồm ca từ và giai điệu của 01 ca khúc đã sáng tác trước đó) để dẫn chứng minh họa cho tác phẩm của mình thì phải có ghi chú nguồn tư liệu như: tên tác giả, tên ca khúc mà mình đã trích dẫn. Trường hộp này phải được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền tác phẩm có câu nhạc, đoạn nhạc được trích dẫn đó.

7. Tổ chức trại thực tế sáng tác:

– Ban tổ chức mời các nhạc sĩ được đặt hàng sáng tác và các nhạc sĩ tham gia sáng tác cần trải nghiệm thực tế để tìm cảm hứng sáng tác ca khúc về An Giang tham dự Trại thực tế sáng tác.

– Thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu đăng ký tham gia (Ban Tổ chức có kế hoạch riêng).

IV. HỘI ĐỒNG GIẢM KHẢO

– Hội đồng Giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia sáng tác ca khúc về An Giang là những nhạc sĩ chuyên nghiệp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam do Ban Tổ chức quyết định mời.

– Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm xây dựng tiêu chí chấm điểm và quy chế làm việc; đảm bảo chấm chọn tác phẩm khách quan, công bằng.

V. GIẢI THƯỞNG

– 01 Giải A: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

– 10 Giải Khuyến khích: mỗi giải 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Giá trị giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức trao trực tiếp cho tác giả có tác phẩm tham gia đạt giải hoặc người được tác giả đạt giải ủy quyền theo quy định pháp luật (nếu tác phẩm của nhóm tác giả, Ban Tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận cho từng thành viên nhóm tác giả và mời đại diện nhóm tác giả nhận giải thưởng tại Lễ Tổng kết và trao giải; trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự Lễ Tổng kết và trao giải, Ban Tổ chức sẽ gửi qua đường bưu điện).

Trường hợp tác phẩm đạt giải có tác giả phần nhạc và tác giả phần lời riêng thì tác giả phần nhạc được hưởng 70% giá trị giải thưởng, tác giả phần lời hưởng 30% giá trị giải thưởng (hoặc có sự thỏa thuận riêng giữa tác giả phần nhạc và tác giả phần lời).

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM THAM GIA

1. Thời gian:

– Thời gian phát động: Kể từ ngày ban hành Thể lệ.

– Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 15/7/2022 (Thứ Sáu) đến 17h00’, ngày 15/9/2022 (Thứ Năm). Nếu tác phẩm được gửi qua đường bưu điện thì Ban Tổ chức sẽ tính theo dấu Bưu điện.

– Thời gian đánh giá tác phẩm: Từ ngày 16/9/2022 (Thứ Sáu) đến ngày 30/9/2022 (Thứ Sáu).

– Lễ Tổng kết và trao giải: Tổ chức vào trung tuần tháng 10/2022 và được truyền hình trực tiếp tại Phim trường 4, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang

(Địa chỉ: 852 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

2. Địa điểm nhận tác phẩm tham gia:

2.1. Gửi thư điện tử (email):

– Tác giả gửi hồ sơ tham gia về cho Ban Tổ chức tại địa chỉ email: sangtaccakhucangiang@gmail.com

– Nội dung email ghi rõ “Tác phẩm tham gia sáng tác ca khúc về An Giang”.

2.2. Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:

Tác giả gửi hồ sơ tham gia về cho Ban Tổ chức tại địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, số 06, Nguyễn Đăng Sơn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; điện thoại: 0296.3955367 (hoặc số di động: 0987.385768 của đồng chí Lê Thanh Hải, thành viên Tổ thư ký giúp việc).

Ngoài bìa hồ sơ ghi rõ “Tác phẩm tham gia sáng tác ca khúc về An Giang”.

Lưu ý:

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về hồ sơ tác phẩm gửi tham gia không đúng thời gian quy định hoặc bị thất lạc trong quá trình gửi.

– Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang được đăng tải công khai trên Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, cổng Thông tin điên tử Đảng bộ tỉnh An Giang; cổng Thông tin điện tử của các đơn vị: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung quy định trong Thể lệ (nếu có) thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức và cá nhân để hoạt động tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang được thành công tốt đẹp.

BAN TỔ CHỨC

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ AN GIANG

(Kèm theo Thông báo số 02 -TB/BTC, ngày 15/7/2022 của BTC sáng tác ca khúc về An Giang)

 

Kính gửi: Ban Tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang

 

I. Thông tin về tác giả:

– Họ và tên: ………………………………… (Bút danh) ………………………..

– Ngày, tháng, năm sinh:……………………  Giới tính: …………………………

– Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:  

+ Ngày cấp ………………….   , Nơi cấp …………………………… …………

– Đơn vị công tác (nếu có):

– Địa chỉ liên lạc: ………………………… ……………………………………..

– Số điện thoại: ………………………… ………………………………………….

– Email: …………………………………………………… ………………………

II. Thông tin về tác phẩm

Sau khi tìm hiểu Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang, tôi xin đăng ký tham gia:

– Số lượng tác phẩm: ………………………………………………………………

1- Ca khúc:…………………………………………………………………………

Tác giả âm nhạc: ………………………. Lời: ……………………………………

2- Ca khúc: ……………….. ………………………………………………………

Tác giả âm nhạc: ……………………… Lời: …………………………………..…

 

Tác phẩm tham gia và các thông tin gửi kèm hồ sơ là hoàn toàn chính xác với bản gốc/file gốc mà tôi đang giữ. Tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện nghiêm các quy định trong Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang. Nếu có sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                      …., ngày    tháng    năm 2022

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 

Bình luận

Chèn mã vào chân trang web

Mã phiếu ưu đãi: Sale Off 5%