Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, sô cuộc ngừng việc tập thê của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, sô cuộc ngừng việc tập thê của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 — 2018
B. Giám 55,3% số cuộc ngừng việc tập thê so với nhiệm kỳ 2013 — 2018
C. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 — 2018

⇒ XEM ĐẦY ĐỦ: Đáp án Cuộc thi NIỀM TIN – KỲ VỌNG VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận