Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.
B. “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết — Trách nhiệm”.
C. “Dân chủ – Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”.
D. “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”.

⇒ XEM ĐẦY ĐỦ: Đáp án Cuộc thi NIỀM TIN – KỲ VỌNG VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận