Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tin học

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Tin học

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Tên môn: TIN HỌC – Lớp: 4
Tên Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Họ tên: ……..

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ………..

Nội dung góp ý:

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 2: Gõ các phím số 10 Phần vận dụng sử dụng phần mềm Notepad Phần vận dụng sử dụng phần mềm Notepad thay bằng phần mềm Wordpad Phần mềm Wordpad có sẵn và tương đối giống phần mềm word thực tế
Bài 15: Thao tác với Tệp và thư mục 22,23,26 Cây thư mục hiển thị tệp. Lấy hình ảnh thực tế về cây thư mục Cây thư mục không hiển thị tệp.
Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép 29 1. Các phần mềm yêu cầu HS xác định phần mềm miễn phí. Yêu cầu các em nêu được phần mềm miễn phí mà em biết trên điện thoại. HS chưa tiếp xúc nhiều với máy tính nên phần mềm máy tính chưa nắm nhiều.. điện thoại sẽ hợp lý hơn
Bài 10: Phần mềm soạn thảo văn bản 43 Sử dụng bộ Ofice 2010 Đổi hình Office 2019. Logic với CT sách lớp 3

Người góp ý
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận