Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử – Địa lí

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử – Địa lí

UBND HUYỆN……….

TRƯỜNG TH……

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Lịch sử & Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
1 Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập Môn Lịch sử và địa lí Trang 6/12 Chỉ một nơi có độ cao trên 1500m ở hình 1 Tìm và chỉ Thủ đô Hà Nội ở hình 1 HS mới lần đầu làm quen với bản đồ, nên chưa nhận biết được màu sắc thể hiện độ cao của hình 1
2 Chủ đề 1: Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương em

Trang 14 Hình 1: Bản đồ hành chính Việt Nam Chỉnh sửa lại cho rõ hơn các chữ thể hiện tỉnh và thành phố Các chữ thể hiện tỉnh và thành phố bị nhòe khó đọc
3 Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 11: Sông Hồng và Văn minh sông Hồng

Trang 50/17 Dựa vào bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam ở bài 1 và thông tin, em hãy:

– Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.

– Kể một số tên gọi khác của sông Hồng.

Đưa hình lược đồ sông Hồng chảy qua các tỉnh ở phía Bắc Việt Nam; Đọc thông tin và dựa vào lược đồ em hãy:

– Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.

– Kể một số tên gọi khác của sông Hồng.

Vì bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam nên HS sẽ khó nhận rõ vị trí của sông Hồng; và các em phải giở sách lại ở bài 1 mất nhiều thời gian của hoạt động học.

…….., ngày….. tháng…. năm….

GIÁO VIÊN GÓP Ý

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận