Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

UBND HUYỆN……

TRƯỜNG TH….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SGK LỚP 4
MÔN: GDTC
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại
Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Bài 3: Đi đều vòng sau 17-24 Đi đều vòng sau theo 1 hàng dọc và nhiều hàng dọc Bỏ bài này Nội dung đi đều vòng phải, vòng trái là đủ rồi
Bài 1: động tác vươn thở, tay, chân với vòng 26 Động tác tay Động tác tay ở nhịp 1 lên có thêm hình nghiêng – HS dễ quan sát sát và dễ hình dung hơn
Bài 2: động tác lườn, lưng bụng, toàn thân với vòng 31 Động tác toàn thân Động tác toàn thân ở nhịp 2 lên có thêm hình nghiêng – HS dễ quan sát sát và dễ hình dung hơn
Bài 4: Nhảy dây 53 Nhảy dây qua từng chân Nhảy dây theo kiểu chân trước, chân sau. Tên gọi nghe dễ hiểu

………….., ngày …… tháng …. năm…..

NGƯỜI GÓP Ý

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận