Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ


PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP
4 MÔN CÔNG NGHỆ

UBND HUYỆN…….
TRƯỜNG TH …..

Tên bài Trang/dòng Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất
Kết nối tri thức với cuộc sống Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu Trang27 Phần 4. Cắt, tỉa vệ sinh và bắt sâu cho cây chưa có hướng dẫn sử dụng dụng cụ cắt, tỉa như thế nào để đảm bảo an toàn. Cần thêm nội dung hướng dẫn sử dụng đồ dùng cắt, tỉa cây. Để học sinh nắm được kiến thức cơ bản khi sử dụng các dụng cụ chăm sóc cây cảnh.
Làm chuồn chuồn thăng bằng Trang 57 Vật liệu và dụng cụ bài yêu cầu khó với học sinh. Thay đổi dụng cụ và vật liệu hoặc thay đổi nội bài (VD. Làm chong chóng: Học sinh học sinh chuẩn bị vật liệu dễ dàng hơn.) Học sinh chuẩn bị vật liệu và dụng cụ dễ dàng hơn.

………….., ngày …… tháng …. năm…..

NGƯỜI GÓP Ý

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận