Nhiệm vụ của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là gì?

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Nhiệm vụ của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là gì?

A. Đánh giá kêt quả thực hiện Nghị quyêt Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028;
B. Kiêm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tông Liên đoản Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII
C. Đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đồi, bồ sung).
D. Cả 3 thành tô trên đều đúng

⇒ XEM ĐẦY ĐỦ: Đáp án Cuộc thi NIỀM TIN – KỲ VỌNG VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận