Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Global Success

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Global Success

TRƯỜNG TH …….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Global Success – Bộ sách nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

Tên bài Trang/dòng Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất
Unit 1.My friends.-lesson 3 Trang 14 a-America-I’m from America

ia-Australia-She’s from Australia

Nên thêm các từ có 2 âm ‘a” và ‘ia” cũng như các câu. Phần nay quá ít từ và câu cho học sinh luyện tập âm, và thêm từ để thống nhất các từ dạy cho học sinh theo đúng chủ đề.Và chưa gây hứng thú cho học sinh
Unit 2.Time and daily routines-Lesson 3 Trang 20 t- get – what time do you get up?

d- bed – What time do you go to bed?

Nên thêm các từ có 2 âm ‘t” và ‘d” cũng như các câu. Phần nay quá ít từ và câu cho học sinh luyện tập âm, và thêm từ để thống nhất các từ dạy cho học sinh theo đúng chủ đề.Và chưa gây hứng thú cho học sinh
Unit 3. My Week-lesson 3 Trang 26 u-music-I listen to music on Saturdays.

u- Sunday – I do housework on Sundays.

Nên thêm các từ có 2 âm ‘u” và ‘u” cũng như các câu. Phần nay quá ít từ và câu cho học sinh luyện tập âm, và thêm từ để thống nhất các từ dạy cho học sinh theo đúng chủ đề.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận

Chèn mã vào chân trang web

Mã phiếu ưu đãi: Sale Off 5%