Dạy học trên truyền hình lớp 2 – môn TOÁN – Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 2 – môn TOÁN

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Ghi chú: Các video được sắp xếp từ trên xuống dưới theo cấu trúc chương trình học và được cập nhật mỗi ngày để phụ huynh và học sinh tiện theo dõi học trực tuyến.


https://www.youtube.com/watch?v=rp1InYDy3Ng

https://www.youtube.com/watch?v=AR2k-Hd0S5g

Bình luận