Dạy học trên truyền hình lớp 1 – môn TOÁN – Sách Kết Nối Tri Thức

Lớp 1 – môn TOÁN

Sách Kết Nối Tri Thức

Ghi chú: Các video được sắp xếp từ trên xuống dưới theo cấu trúc chương trình học và được cập nhật mỗi ngày để phụ huynh và học sinh tiện theo dõi học trực tuyến.


 

Bình luận