Đáp án Module 6 7 8 Tiểu học đầy đủ

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính

Đáp án Module 6 Tiểu học

  1. Chọn đáp án đúng nhất

Các thành tố cơ bản cấu thành văn hóa nhà trường, bao gồm:

Các yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình của nhà trường

  1. Chọn đáp án đúng nhất

Các yếu tố khách quan tác động đến văn hoá nhà trường tiểu học bao gồm

Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; văn hoá dân tộc và văn hoá địa phương

  1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án thích hợp điền vào (…) trong câu sau:

Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò (…) trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học.

quan trọng

  1. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học, cần căn cứ vào:

Tất cả các đáp án đều đúng

  1. Chọn đáp án đúng nhất

“Dựa trên kết quả phân tích những giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và xác định các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào?

Thiết lập các giá trị phù hợp trong bối cảnh mới

  1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chọn các cặp tương ứng để tạo thành những câu thích hợp:

Câu trả lời

Câu hỏi Câu trả lời
Mục đích của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường Tiểu học là Giúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia xây dựng, phát triển văn hóa nhà trường.
Các giá trị cốt lõi cần được trình bày ngắn gọn tập trung vào một tiền đề trọng tâm và nhấn mạnh những yếu tố văn hoá có thể giúp nhà trường đạt được sự thành công.
Đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, xác định những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã hình thành ở thời điểm hiện tại là cơ sở định hướng cho việc xác định, xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.
Ngoài các giá trị truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực,… trong bối cảnh hiện nay, nhà trường tiểu học cần bổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như coi trọng con người, tinh thần dân chủ, đề cao sức sáng tạo, tinh thần phản biện, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác…
Sau khi đã thiết lập được các giá trị cốt lõi, hiệu trưởng nhà trường phải tuyên bố các giá trị cốt lõi đó một cách rộng rãi tới toàn thể giáo viên, học sinh, cán bộ nhân viên, công bố rộng rãi với toàn xã hội trên website của nhà trường. …
GV, HS tham gia xây dựng các giá trị cốt lõi và việc tham vấn ý kiến phụ huynh trong quá trình thiết lập giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là cơ sở hiện thực hóa giá trị cốt lõi, khiến chúng chuyển thành thói quen, niềm tin, phương châm hành động, chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng nhà trường.
  1. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động trải nghiệm ở Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học được gọi là:

Hoạt động trải nghiệm

  1. Chọn đáp án đúng nhất

Trong nhà trường tiểu học, thành viên nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của HS:

Giáo viên

  1. Chọn đáp án đúng nhất

Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường phổ thông là:

Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp cấp học, văn hóa địa phương

  1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động dạy học chính khóa và hoạt động trải nghiệm


Đáp án Module 7 Tiểu học phần Trắc Nghiệm

Đáp án 25 câu trắc nghiệm cuối khóa tập huấn Mô đun 7

1. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng trường học an toàn, nhà trường tiểu học cần chuẩn bị các điều kiện sau:

Đáp án: Đảm bảo yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, công nghệ thông tin – truyền thông; đảm bảo yêu cầu về tài liệu, học liệu giảng dạy; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Có những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng mất an toàn và bạo lực học đường trong trường tiểu học?

Đáp án: Bản thân học sinh; gia đình; trường học; môi trường xã hội.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Hành vi ứng xử nào của học sinh TH không phù hợp với bản thân?

Đáp án: Tích cực tham gia thực hiện hành vi tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Theo Quyết định số 4458/QĐ – BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích thì tiêu chí phòng chống ngã sẽ không bao gồm nội dung nào sau đây?

Đáp án: Xung quanh trường có hệ thống tường rào, cổng chắc chắn và có người quản lí để HS không chơi, đùa ngoài đường.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng cho vị trí điền khuyết (…)

Theo Nghị định 80/2017/NĐ – CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ: “Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về (…) của học sinh xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập.”

Đáp án: Thể chất, tinh thần

6. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tổ chức Y tế thế giới (2012): Bạo lực học đường được chia làm những loại nào sau đây?

Đáp án: Bạo lực thân thể, bạo lực tinh thần, bạo lực xã hội và bạo lực trên môi trường mạng.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên TH được biểu hiện như thế nào?

Đáp án: Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của học sinh; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Lối sống, tác phong của người giáo viên TH được biểu hiện như thế nào?

Đáp án: Sống có lí tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường TH bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Đáp án: Phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ học sinh có nguy cơ bị bạo lực học đường; can thiệp khi xảy ra bắt nạt/ bạo lực học đường.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Đối tượng nào có thể là kẻ gây ra hành vi bạo lực và xâm hại cho học sinh TH?

Đáp án: Bất cứ người nào đều có thể là đối tượng gây ra hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Theo Quyết định số 4458/QĐ – BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích thì tiêu chí phòng chống tai nạn giao thông sẽ không bao gồm nội dung nào sau đây?

Đáp án: Đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô

12. Chọn đáp án đúng nhất

Học sinh TH không được có hành vi nào sau đây?

Đáp án: HS đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện trong sân trường, ăn quà vặt trong thời gian học tập ở trường, tụ tập trước cổng trường.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em có thể là ai?

Đáp án: Tất cả những người có điều kiện tiếp xúc với trẻ em đều có nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em kể cả là người lạ hay người quen và ngay cả người thân trong gia đình.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch tự học về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh bạo lực học đường, đội ngũ giáo viên cốt cán cần:

Đáp án: Nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, tổ chức đồng thời xác định và quản lý mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức của quá trình tự học.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Xác định trong những yêu cầu sau đây, yêu cầu nào không thuộc về mặt nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử?

Đáp án: Được trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu; được minh họa bằng các hình ảnh, infographic sinh động, thu hút, sáng tạo…

16. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch tự học về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường, giáo viên nên thiết kế theo các giai đoạn như thế nào?

Đáp án: Xây dựng kế hoạch tự học, tổ chức thực hiện kế hoạch tự học và đánh giá kết quả tự học

17. Chọn đáp án đúng nhất

Hành vi ứng xử nào của giáo viên TH là không phù hợp với bản thân?

Đáp án: Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

18. Chọn đáp án đúng nhất

Cán bộ giáo viên cốt cán trường tiểu học có thể hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường bằng những hình thức nào?

Đáp án: Hỗ trợ đồng nghiệp có thể thông qua các hình thức: Tổ chức khóa bồi dưỡng tập trung; bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Xác định trong tình huống sau đây, em H có thể phải đối mặt với nguy cơ nào?

Một hôm, em H mặc một bộ quần áo ngắn cũn cỡn, trống trước, hở sau. Bác V nhìn em H khen đẹp rồi cứ nhìn chằm chằm vào ngực và đùi của em H. H chưa nói gì thì bác đã ôm H vào lòng.

Đáp án: Nguy cơ bị xâm hại tình dục

20. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch tự học, đội ngũ giáo viên cần xác định những yếu tố cụ thể nào?

Đáp án: Xác định mục tiêu; nội dung; phương pháp và hình thức tự học; phương pháp tự đánh giá.

21. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng cho vị trí điền khuyết (…)

Khác với (…) về tình trạng mất an toàn và bạo lực học đường, (…) là những nguy cơ dễ dàng nhận thấy bằng quan sát, bằng đo lường và những phân tích của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường TH.

Đáp án: Nguy cơ tiềm ẩn – Nguy cơ hiện hữu

22. Chọn đáp án đúng nhất

Khi hỗ trợ đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần xây dựng kế hoạch về lực lượng hỗ trợ. Lực lượng hỗ trợ này không bao gồm:

Đáp án: Cha mẹ học sinh và người dân ở cộng đồng

23. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng cho vị trí điền khuyết (…)

Điều kiện cơ sở vật chất (bàn ghế, phòng học, quang cảnh, không gian, hệ thống điện, nước, vật sắc nhọn, an toàn giao thông) đều được tính đến là các (…) cho học sinh TH. Do vậy, cần phải đánh giá an toàn các điều kiện cơ sở vật chất này, đảm bảo mức an toàn cần thiết cho mỗi HS và GV trong cơ sở giáo dục.

Đáp án: Nguy cơ mất an toàn

24. Chọn đáp án đúng nhất

Những tổ chức nào dưới đây cần phải tham gia vào các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường?

Đáp án: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức công đoàn nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

25. Chọn đáp án đúng nhất

Địa điểm mà học sinh có nguy cơ bị xâm hại:

Đáp án: Ở mọi địa điểm, học sinh đều có nguy cơ bị xâm hại.


Đáp án Module 7 Tiểu học phần Tự Luận

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG LỚP HỌC AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Họ và tên GVCN: ……..

1. Đặc điểm tình hình lớp

1.1. Khái quát tình hình chung của lớp

– Tổng số HS: 35 học sinh (trong đó: 15 nam, 20 nữ)

– Đặc điểm chung: Đa số các em ở thị trấn, đều là dân tộc Kinh.

1.2. Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng lớp học an toàn, phòng chống BLHĐ

1) Thuận lợi

– Đa số học sinh chăm ngoan, học sinh có tinh thần học hỏi. Được sự quan tâm của phụ huynh nên các em có đủ sách vở, đồ dùng học tập khi đến lớp.

– Được sự quan tâm và giúp đỡ kịp thời của Ban giám hiệu nhà trường về công tác chủ nhiệm và chuyên môn.

– Địa điểm trường thuận lợi cho việc học sinh đi lại và học tập; phòng học thoáng mát, có đầy đủ bàn ghế để học sinh ngồi học.

2) Khó khăn:

– Một số học sinh có nguy cơ rớt chuẩn, phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập ở nhà, các em phải tự học nên dẫn đến việc học tập của các em tiến bộ rất chậm.

– Trình độ học sinh chưa đồng đều, tính toán và viết bài còn chưa đúng, học sinh đọc bài còn chậm.

– Một vài phụ huynh lo bận làm ăn chưa quan tâm đến việc học của con em mình khi học ở nhà (học trên truyền hình, học trực tuyến,…);

2. Mục tiêu xây dựng lớp học an toàn, phòng chống BLHĐ

– Xây dựng lớp học an toàn nhằm đảm bảo HS được học tập, hoạt động trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

– Nâng cao nhận thức và rèn luyện kĩ năng ứng xử trong phòng tránh tai nạn thương tích đối với học sinh lớp Hai/1; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, nhân ái, thân thiện, bình đẳng trong lớp học.

– Nhằm nắm vững các chỉ tiêu phấn đấu từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục phù hợp và thực hiện có hiệu quả.

– Góp phần hoàn thiện bộ Quy tắc ứng xử và an toàn học đường của nhà trường.

3. Biện pháp xây dựng lớp học an toàn, phòng chống BLHĐ

– Xây dựng nội quy lớp học; lớp học “Xanh – sạch – đẹp”, góc “Thư viện xanh”.

– Xây dựng quy tắc an toàn lớp học và phòng ngừa bạo lực học đường.

– Lồng ghép các hoạt động phòng, chống bạo lực và an toàn trường học trong các nội dung dạy học, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề…

– Thường xuyên nhắc nhở các em đi học đều và đúng giờ, nghỉ học phải xin phép, phải có lý do chính đáng.

– Phối hợp giữa các đoàn thể để nâng cao sức mạnh về tinh thần, vật chất cho các em, động viên và tuyên truyền cho gia đình các em học sinh biết được tầm quan trọng trong việc học tập.

– Thường xuyên theo dõi, quan tâm, chăm sóc học sinh trong từng tiết dạy, đặc biệt là học sinh có khó khăn trong học tập.

– Kịp thời tuyên dương những em học tốt để các em phát huy tính tích cực trong học tập.

– Thiết lập kênh thông tin trao đổi với phụ huynh học sinh qua zalo, facebook,…

4. Kế hoạch cụ thể

Thời gian Nội dung Biện pháp Đánh giá, điều chỉnh
Tháng 8- 9 Hướng dẫn xây dựng “Nội quy lớp học và thực hiện lớp học an toàn”. -Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, cả lớp.

– Lập danh sách hs kí cam kết nói không với BLHĐ.

– Tăng cường công tác kiểm tra của TPT Đội, GVCN

– Phòng ngừa HS mang đồ chơi có tính kích động.

-Phối hợp với PH việc chuyên cần của HS

– SPĐG: Ý thức, thái độ thực hiện nội quy của HS

– PPĐG: Quan sát

-CCĐG 1: Phiếu quan sát

– Người đánh giá: GV+ HS

Tháng 10 Phát động “Hội thi diễn kịch theo chủ đề phòng chống BLHĐ” – Tổ chức các tổ thi đua với nhau – SPĐG: Cách xử lí tình huống.

– PPĐG: Quan sát

-CCĐG 2: Thang đo

– Người đánh giá: GV, GV Âm nhạc, TPT.

Tháng 11 Phát động “Hội thi Rung chuông vàng theo chủ đề phòng chống BLHĐ” -Phối hợp với GVCN và GV môn, TPT. – SPĐG: Câu trả lời của HS.

– PPĐG: Vấn đáp

-CCĐG 3: Hệ thống câu hỏi và đáp án.

– Người đánh giá: GV.

HIỆU TRƯỞNG ……, ngày … tháng …. năm 2022

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ

1. CCĐG 1: Phiếu quan sát

Hội thi trang trí lớp an toàn, thân thiện

Hội thi trang trí lớp an toàn, thân thiện

2. CCĐG 2: Thang đo

Bảng tiêu chí đánh giá

STT Tên tiêu chí Phù hợp Chưa phù hợp
1. Nội dung dúng chủ đề PC BLHĐ
2. Cách diễn tự nhiên, hấp dẫn
3. Trang phục
4. Đạo cụ

3. CCĐG 3: Hệ thống câu hỏi – Đáp án

STT Tên tiêu chí Rất hay
1.
2.
3.
4.

Đáp án Module 8 Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện khái niệm “Phối hợp các lực lượng giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là quá trình Nhà quản lý …. và tổ chức mọi thành viên trong nhà trường, ngoài trường …. vào việc xây dựng và phát triển kế hoạch, …. các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh với những hình thức, phương pháp đa dạng để giáo dục học sinh ở mọi nơi, mọi lúc, giúp học sinh hình thành các phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực theo mục tiêu giáo dục”?

(1) Vận động; (2) Tham gia; (3) Tổ chức thực hiện Dấu tích

2. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của giáo viên trong việc phối hợp gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinhDấu tích

3. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn) có tư cách pháp nhân trực tiếp trong hoạt động phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài trường nào để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

Cha mẹ học sinhDấu tích

4. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào nội dung sau: “Hình thức tổ chức hoạt động dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm; tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội và hoạt động tự giáo dục của học sinh, trong đó hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh là hình thức… nhất, vì vậy tất cả các hình thức tổ chức giáo dục của nhà trường, gia đình và cộng đồng đều phải hướng tới hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh”.

Quan trọngDấu tích

5. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy nhóm phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sau đây thuộc nhóm phương pháp nào tiểu học?

3Dấu tích

6. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính đặc trưng riêng biệtDấu tích

7. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chỉ rõ các phần mô tả sau thuộc đặc điểm nào của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học?

Câu trả lời

Câu hỏi Câu trả lời
Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học không tồn tại độc lập mà nó luôn gắn liền với quá trình dạy học các môn học văn hóa, gắn liền với hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể và hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh trong nhà trường tiểu học Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thống nhất với quá trình dạy học, hoạt động trải nghiệm và tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh
Khác với quá trình dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính lâu dài đòi hỏi phải có thời gian tập luyện, rèn luyện mới có kết quả, một phẩm chất nhân cách của học sinh không thể dạy trong một tiết học, một chủ đề giáo dục Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính lâu dài
Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học chịu sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố đan xem nhau bao gồm cả tác động tự giác mang tính tích cực của giáo dục nhà trường và tác động vừa mang tính tự giác, vừa mang tính tự phát từ phía gia đình và xã hội Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học diễn ra với những tác động phức hợp từ nhiều phía
Cùng một nội dung giáo dục về đạo đức, lối sống được thực hiện ở nhiều cấp học và nhiều khối lớp theo đường xoáy ốc với yêu cầu ngày càng nâng cao, Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học mang tính đồng tâm

8. Chọn đáp án đúng nhất

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được tiếp cận theo các phẩm chất nào?

Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệmDấu tích

9. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là không đúng để nói về căn cứ thực tiễn khi xác định các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học?

Xây dựng nội dung phối hợp giữa các lực lượng giáo dục cùng tham gia thực hiện chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cần bám sát đặc điểm của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, điều kiện địa phương để thiết kế nội dung phối hợp cho phù hợpDấu tích

10. Chọn đáp án đúng nhất

Một trong những lực lượng giáo dục nào sau đây không cần huy động sự phối hợp khi thực hiện nhóm chủ đề Gia đình

Doanh nghiệp trên địa bàn trường đóngDấu tích

11. Chọn đáp án đúng nhất

Lợi ích của phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được khẳng định tại điều bao nhiêu trong Điều lệ trường tiểu học?

Điều 45Dấu tích

12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau “Giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để thu thập thông tin giữ liệu chính xác về học sinh, tạo sự đồng thuận trong đánh giá đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác trong đánh giá kết quả học tâp và rèn luyện của học sinh ở nhà” để chỉ công tác phối hợp các lực lượng trong thực hiện hoạt động nào?

Phối hợp trong đánh giá kết quả học tập của học sinhDấu tích

13. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu “Thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống nói riêng cho học sinh, đặc biệt là đã huy động được nguồn nhân lực trong và ngoài nhà trường, phát huy tối đa được sự đóng góp của các lực lượng giáo dục trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo….” thể hiện quan điểm chỉ đạo nào của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục?

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dânDấu tích

14. Chọn đáp án đúng nhất

Trong bản kế hoạch phối hợp các lực lượng giáo dục để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phần mục đích, yêu cầu của kế hoạch cần thể hiện nội dung gì?

Những kết quả cần đạt được trong công tác phối hợp giáo dục đạo đức, lối sốngDấu tích

15. Chọn đáp án đúng nhất

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định ở văn bản nào dưới đây?

Công văn số 410 của Bộ GD&ĐTDấu tích

16. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu … “Xây dựng phần mềm kết nối giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin về tình hình giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nói riêng. Nhà trường là đơn vị ….phụ trách và hướng dẫn sử dụng phần mềm tới các bên liên quan. Phần mềm phải thường xuyên được cập nhật những thông tin về tình học tập, đạo đức, lối sống và những diễn biến thay đổi tâm lý cũng như thành tích học tập của học sinh hàng tuần để các bên liên quan cập nhật thông tin và có biện pháp giáo dục hữu ích đối với học sinh”

Chủ trìDấu tích

17. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện phát biểu sau: “Hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh hướng tới …. phát huy vai trò của mỗi lực lượng trong hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học nói riêng”.

Mục tiêuDấu tích

18. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu không phải là nhiệm vụ khi triển khai nội dung “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục tính tự chủ trong học tập, rèn luyện bản thân trong các mối quan hệ cho học sinh tiểu học”?

Giáo dục tính chuyên cần, chăm chỉ trong học tập, vệ sinh thân thể cá nhân, lao động tự phục vụ bản thânDấu tích

19. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học được gợi ý thường gồm các phần chính nào?

Tên kế hoạch, mục đích yêu cầu của kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, điều kiện và phương tiện thực hiệnDấu tích

20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đâu không phải là nhiệm vụ giáo viên cần thực hiện?

Quyết định mức thu kinh phí cho học sinh tham gia hoạt động giáo dụcDấu tích

21. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đâu không phải là nhiệm vụ cha mẹ học sinh cần thực hiện?

Lập kế hoạch tổ chức hoạt động, xin ý kiến góp ý của PHHS và trình BGH nhà trường.Dấu tích

22. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào không phải là yêu cầu khi xác định chủ đề và nội dung chủ đề giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học?

Chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phải phù hợp với thế mạnh của giáo viênDấu tích

23. Chọn đáp án đúng nhất

Trong quá trình phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nhà trường giữ vai trò gì?

Chủ đạoDấu tích

24. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau: “Tổ chức, gia đình và cá nhân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh” thuộc văn bản quy định nào trong các văn bản dưới đây?

Chỉ thị 31 của Thủ tướngDấu tích

25. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm sau: “Phối hợp trong tổ chức hoạt động dạy học môn học khoa học xã hội: Giáo viên dựa trên nội dung dạy học các …. để huy động sự phối hợp của các lực lượng giáo dục trong các nội dung cho phù hợp hướng tới thực hiện có hiệu quả các giờ học và kết quả chung của cả quá trình học tập môn học”

Bài học/Môn họcDấu tích

26. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung “Mục tiêu và nội dung giáo dục: Giáo dục HS nhận biết những ưu và nhược điểm của bản thân, những năng lực sở trường của học sinh. Học sinh tự tin thể hiện bản thân trong các mối quan hệ xung quanh. Học sinh biết tổ chức và sắp xếp các hoạt động của bản thân hoặc của nhóm để thể hiện ưu điểm của bản thân” là sự mô tả của nhóm chủ đề phối hợp nào trong giáo dục đạo đức, lối sống nào cho học sinh tiểu học?

Nhóm các chủ đề về khám phá bản thânDấu tích

27. Chọn đáp án đúng nhất

Các lực lượng cần huy động để thực hiện chủ đề “uống nước nhớ nguồn” trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học bao gồm?

GVCN; Cha mẹ HS, Hội Cựu chiến binh (Anh hùng LLVT nhân dân; Thương binh), Đoàn Thanh niên xã (phường), đại diện khu di tích, địa danh lịch sửDấu tích

28. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện phát biểu sau: “Giáo dục đạo đức, lối sống là một trong các mặt giáo dục quan trọng của nhà trường, Trên thực tế các hoạt động giáo dục này diễn ra có … giữa hoạt động học tập và tổ chức các chủ đề giáo dục”.

Sự đan xenDấu tích

29. Chọn đáp án đúng nhất

Ý kiến nào không phải là nội dung thông tin trong phối hợp các lực lượng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Phối hợp giữa giáo viên và gia đình học sinh để thực hiện việc huy động nguồn tài chính, cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục đạo đức, lối sốngDấu tích

30. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là các kênh thông tin được gợi ý sử dụng trong quá trình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học?

Phần mềm kết nối, họp mặt trực tiếp, Webside, Thư điện tử, mạng xã hội, Sổ liên lạc điện tử, hội thảo, tọa đàm.Dấu tích

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận