Đáp án Cuộc thi NIỀM TIN – KỲ VỌNG VỀ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM – Tuần 2

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính
Nhập cụm từ CÂU HỎI để tìm kiếm ĐÁP ÁN nhanh:

ĐÁP ÁN CUỘC THI “GỬI NIỀM TIN, TRAO KỲ VỌNG”

VỀ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

TUẦN 1TUẦN 2TUẦN 3

Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã chính thức khởi động từ ngày 13/11/2023. Đây là một sự kiện trực tuyến có ý nghĩa lớn, nhằm chào mừng Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam, nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam. Dưới đây là thông tin chi tiết về các câu hỏi và gợi ý đáp án cho tuần 1 (từ 7 giờ ngày 13/11/2023 đến 23 giờ ngày 19/11/2023), tuần 2 (từ 7 giờ ngày 20/11/2023 đến 23 giờ ngày 26/11/2023), và tuần 3 (từ 7 giờ ngày 27/11/2023 đến 23 giờ ngày 04/12/2023). Hãy cùng theo dõi để tham gia và trải nghiệm những điều thú vị nhé!

I. CÂU TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đâu là các mô hình tiêu biểu thuộc công tác nữ công công đoàn?
A. Mô hình “Sức khỏe của bạn”.
B. Mô hình “Lễ cưới tập thể”
C. Mô hình “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “ Trại hè cho con công
nhân, lao động”
D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 2. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỉ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là bao nhiêu?

A. 85%
B. 90%
C.92%

Câu 3. Phong trào nào sau đây là phong trào thi đua nòng cốt của tổ chức công đoàn?

A. “Giỏi việc nước đảm, đảm việc nhà
B. “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”
C. Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Câu 4. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất
B. Cán bộ công đoàn
C. Người sử dụng lao động

Câu 5. Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Cán bộ công đoàn
B. Đoàn viên công đoàn
C. Người sử dụng lao động

Câu 6. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào năm nào?

A. Năm 2019
B. Năm 2020
C. Năm 2021

Câu 7. Chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

A. Năm 2020
B. Năm 2021
C. Năm 2022.
D. Năm 2023

Câu 8. Chương trình Tết Sum vầy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. Năm 2011
B. Năm 2012
C. Năm 2013
D. Năm 2014

Câu 9. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

A. Năm 2004.
B. Năm 2005.
C. Năm 2006.

Câu 10. Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được ban hành năm nào?

A. Năm 2014.
B. Năm 2015.
C. Năm 2016.

Câu 11. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

A. Năm 2005
B. Năm 2006
C. Năm 2007
D. Năm 2008

Câu 12. Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đối mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

A. Ngày 28/7/2019
B. Ngày 01/5/2020
C. Ngày 12/6/2021
D. Ngày 20/10/2022

Câu 13. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

a. 2010
b.2011
c.2012
d.2013

Câu 14. Văn bản pháp luật nào sau đây đang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì soạn thảo?

A. Bộ Luật Lao động năm 2019
B. Luật Công đoàn năm 2012
C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
D. Luật Việc làm năm 2013

Câu 15. Văn bản pháp luật nào sau đây liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đang được xem xét sửa đối, bổ sung?

A. Bộ Luật Lao động năm 2019
B. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015
C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
D. Luật Việc làm năm 2013

Câu 16. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có bao nhiêu đại biểu tham dự?

A. 1.100 đại biếu tham dự, số lượng nhiều nhất qua 12 kỳ Đại hội
B. 1.000 đại biểu tham dự
C. 980 đại biểu tham dự

Câu 17. Đại hội XIH Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối như thế nào?

A. Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự
báo.
B. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu.
C. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 18. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì? 

A. “Đối mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.
B. “Đối mới – Dân chủ – Đoàn kết — Trách nhiệm”.
C. “Dân chủ – Đối mới – Đoàn kết — Sáng tạo”.
D. “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết — Khát vọng – Phát triển”.

Câu 19. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh
toàn diện.
B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính
đáng của đoàn viên, người lao động.
C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát
vọng phát triển đất nước.
D. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội

Câu 20. Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề trước Đại hội
B. Bầu Ban Chấp hành bằng biếu quyết giơ tay
C. Sử dụng công nghệ trong chương trình nghệ thuật

Câu 21. Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, cả nước có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?

A. Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn.
B. Cả nước có 14 triệu đoàn viên công đoàn.
C. Cả nước có 13 triệu đoàn viên công đoàn.
D. Cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn.

Câu 22. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn?

A. 85% trởử lên.
B. 75% trở lên.
C. 80% trở lên.
D. 90% trở lên.

Câu 23. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp?

A. Ít nhất 65%.
B. Ít nhất 75%.
C. Ít nhất 70%.
D. Ít nhất 60%.

Câu 24. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra 3 khâu đột phá nào sau đây?

A. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.
B. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
C. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
D. Cả 3 khâu đột phá trên đều đúng

CÂU HỎI TỰ LUẬN

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tố chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Gợi ý:

Chúng ta đang bước vào một giai đoạn quan trọng, nơi tất cả chúng ta – từ người lao động đến những người xây dựng đất nước – cùng nhau hướng tới mục tiêu chung. Là thành viên của Công đoàn Việt Nam, tôi rất tự hào và đầy trách nhiệm khi tham gia viết những dòng này, để chúng ta cùng nhau phát triển những ý tưởng và sáng kiến đột phá, thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2023-2028.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã đề ra những mục tiêu quan trọng, và chúng ta là những người chịu trách nhiệm thực hiện chúng. Để đạt được điều này, chúng ta cần tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là sự thay đổi do Công nghiệp 4.0 mang lại. Chúng ta cần tăng cường hỗ trợ và đào tạo nghề cho người lao động, bảo vệ quyền lợi của họ, và tạo ra môi trường làm việc tích cực.

Chúng ta cũng cần tạo điều kiện để thu hút và giữ chân tài năng. Bằng cách xây dựng môi trường làm việc sáng tạo và công bằng, chúng ta có thể đảm bảo rằng người lao động không chỉ làm việc mà còn cảm thấy hạnh phúc và động viên.

Đàm phán và đối thoại cũng đóng vai trò quan trọng. Việc giao tiếp hiệu quả giữa người lao động, doanh nghiệp và chính phủ sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định thông minh và bền vững.

Hãy khuyến khích sự sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng lao động. Chúng ta có thể tạo ra các quỹ hỗ trợ cho những dự án mới, khám phá những ý tưởng mang tính đổi mới và phát triển.

Chúng ta chỉ có thể đạt được những điều này khi chúng ta hành động cùng nhau, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Hãy cùng nhau xây dựng một Công đoàn Việt Nam mạnh mẽ, hỗ trợ người lao động và đóng góp vào sự phồn thịnh và hạnh phúc của đất nước.


NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRỰC TUYẾN

“GỬI NIỀM TIN, TRAO KỲ VỌNG”

– TUẦN 1 –

I. CÂU TRẮC NGHIỆM

Câu 1. “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Quan điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tác phẩm gì, thời gian nào?

 1. Tác phẩm “Yêu sách của nhân dân An Nam”, 1919.
 2. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, 1925.
 3. Tác phẩm “Đường Kách mệnh”, 1927

Câu 2. Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

 1. Lần thứ nhất
 2. Lần thứ hai
 3. Lần thứ ba
 4. Lần thứ tư

Câu 3. Không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào?

 1. Tháng 5 năm 1969.
 2. Tháng 6 năm 1969.
 3. Tháng 7 năm 1969.

Câu 4. Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 1. 28/6/1929
 2. 27/8/1929
 3. 28/8/1929
 4. 28/7/1929

Câu 5. Ai là chủ tịch lâm thời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

 1. Tôn Đức Thắng
 2. Hoàng Quốc Việt
 3. Nguyễn Đức Cảnh

Câu 6. Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

 1. 10 kỳ Đại hội.
 2. 11 kỳ Đại hội.
 3. 12 kỳ Đại hội.

Câu 7. Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

 1. Điều 5
 2. Điều 6
 3. Điều 10

Câu 8. Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?

 1. 3
 2. 4
 3. 5

Câu 9. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

 1. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua
 2. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc)
 3. Bộ Nội vụ

Câu 10. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc) được tổ chức theo hình thức nào?

 1. Đại hội toàn thể.
 2. Đại hội đại biểu.
 3. Toàn thể với công đoàn cơ sở và đại biểu với công đoàn cấp trên cơ sở.

Câu 11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra vào năm nào?

 1. Năm 1929
 2. Năm 1935
 3. Năm 1950

Câu 12. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I  diễn ra ở đâu?

 1. Thành phố Hà Nội.
 2. Tỉnh Thái Nguyên
 3. Tỉnh Tuyên Quang

Câu 13. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam

 1. Tôn Đức Thắng
 2. Hoàng Quốc Việt
 3. Nguyễn Đức Cảnh

Câu 14. Đại hội Công đoàn lần thứ II, năm 1961 bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

 1. Hoàng Quốc Việt
 2. Tôn Đức Thắng
 3. Nguyễn Đức Thuận

Câu 15. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III năm 1974, bầu ai làm Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam?

 1. Lê Duẩn
 2. Tôn Đức Thắng
 3. Hoàng Quốc Việt

Câu 16. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV năm 1978, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

 1. Nguyễn Văn Linh
 2. Trần Danh Tuyên
 3. Nguyễn Đức Thuận

Câu 17. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V năm 1983, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

 1. Nguyễn Đức Thuận
 2. Nguyễn Văn Tư
 3. Cù Thị Hậu

Câu 18. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI năm 1988 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Cù Thị Hậu
 2. Dương Xuân An
 3. Nguyễn Văn Tư

Câu 19. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII năm 1993 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Cù Thị Hậu
 2. Phạm Thế Duyệt
 3. Nguyễn Văn Tư

Câu 20. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII năm 1998, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Nguyễn Văn Tư
 2. Cù Thị Hậu
 3. Phạm Thế Duyệt

Câu 21. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX năm 2003, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Nguyễn Văn Tư
 2. Đặng Ngọc Tùng
 3. Cù Thị Hậu

Câu 22. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X năm 2008, ai được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Cù Thị Hậu
 2. Nguyễn An Lương
 3. Đặng Ngọc Tùng

Câu 23. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI năm 2013 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Cù Thị Hậu
 2. Trần Thanh Hải
 3. Đặng Ngọc Tùng

Câu 24. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII năm 2018 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Bùi Văn Cường
 2. Trần Thanh Hải
 3. Nguyễn Đình Khang

Câu 25. Từ khi ra đời đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

A – 4

B – 5

C – 6

D 7

Câu 26. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam?

 1. Đại hội I
 2. Đại hội II
 3. Đại hội III
 4. Đại hội IV

Câu 27. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

 1. Đại hội III
 2. Đại hội IV
 3. Đại hội V
 4. Đại hội VI

Câu 28. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

 1. Đại hội V
 2. Đại hội VI
 3. Đại hội VII
 4. Đại hội VIII

Câu 29. Đâu là khâu đột phá mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra?

 1. Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động;
 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;
 3. Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 30. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đề ra bao nhiêu chỉ tiêu phấn đấu?

 1. 10
 2. 12
 3. 13
 4. 14

Câu 31. Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống công đoàn hoàn thành bao nhiêu chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra?

 1. 10/14
 2. 12/14
 3. 13/14
 4. 14/14

Câu 32. Những nhân tố nào sau đây tác động lớn đến hoạt động công đoàn và việc làm, đời sống của người lao động trong nhiệm kỳ 2018-2023?

 1. Đại dịch Covid – 19
 2. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
 3. Việt Nam phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 33. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được đánh giá với bao nhiêu nhiệm vụ?

 1. 10 nhiệm vụ.
 2. 09 nhiệm vụ.
 3. 08 nhiệm vụ.

Câu 34. Hoạt động nào sau đây là điểm nhấn trong nhiệm kỳ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023?

 1. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân; Diễn đàn Người lao động do Chủ tịch Quốc hội chủ trì
 2. Quốc hội ban hành Bộ Luật lao động năm 2019
 3. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề; lắng nghe ý kiến của đoàn viên, người lao động.

Câu 35. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản nào hoạch định chiến lược phát triển công đoàn trong tình hình mới?

 1. Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 2. Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
 3. Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 36. Kết quả nào của nhiệm kỳ 2018-2023 khẳng định quyền lợi hợp pháp của người lao động có độ bao phủ rộng hơn?

 1. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được nâng lên
 2. Ký mới 15.832 bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.
 3. Hoạt động giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh.

Câu 37. Số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

 1. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018
 2. Giảm 56,6% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018
 3. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018
 4. Giảm 56,6% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 38. Đâu là những mô hình hoạt động tiêu biểu của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19?

 1. A. Tổ An toàn Covid-19
 2. Siêu thị 0 đồng
 3. Đi chợ giúp công nhân
 4. Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 39. Chương trình giải trí trên truyền hình nào phát sóng trên kênh VTV3 dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong năm 2022-2023?

 1. A. Chuyển động 24h
 2. Cuối tuần tuyệt vời
 3. Giờ thứ 9+

Câu 40. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 là giải bóng đá toàn quốc lần thứ mấy dành cho công nhân lao động?

 1. Lần đầu tiên
 2. Lần thứ hai
 3. Lần thứ ba

Câu 41. Nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực tham ga xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; trong đó điển hình là tham gia góp ý xây dựng văn bản nào sau đây?

 1. Luật Công đoàn
 2. Bộ Luật Lao động
 3. C. Luật thực hiện dân chủ cơ sở
 4. Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 42. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

 1. 21,5%.
 2. 25,34%.
 3. 22,7%.

Câu 43. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

 1. Hơn 4 triệu đoàn viên.
 2. Gần 4 triệu đoàn viên.
 3. Hơn 3 triệu đoàn viên.

Câu 44. Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn đã giới thiệu bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp?

 1. 700.506 đoàn viên ưu tú (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước)
 2. 600.000 đoàn viên ưu tú
 3. 500 đoàn viên ưu tú

Câu 45. Nhiệm kỳ 2018-2023, có bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam?

 1. 400.000 đoàn viên công đoàn
 2. 399.723 đoàn viên (tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước)
 3. Dưới 200.000 đoàn viên

Câu 46. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

 1. Hơn 76%.
 2. Gần 70%.
 3. 75%.

II. CÂU TỰ LUẬN

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Gợi ý:

Công đoàn Việt Nam – Ngọn đèn lịch sử của người lao động

Tổ chức chính trị – xã hội quan trọng nhất đối với công nhân và người lao động, Công đoàn Việt Nam, là thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã được hình thành dựa trên ý chí tự nguyện. Nhiệm vụ hàng đầu của Công đoàn là đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời tham gia tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền, và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Suốt hành trình 93 năm phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng mạnh mẽ, khẳng định chỗ đứng là nguồn động viên đáng tin cậy của người lao động. Cống hiến quan trọng của Công đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng việc nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người lao động đã làm nên tên tuổi và uy tín của tổ chức.

Trong giai đoạn 2023-2028, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống vững mạnh, đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động, thực hiện mục tiêu của Đại hội XIII. Mục tiêu là đóng góp tích cực vào xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, tiên tiến, và mạnh mẽ, phản ánh đúng yêu cầu của thời đại mới.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng sau:

 1. Tăng cường Tuyên truyền và Giáo dục:
  • Cải thiện nhận thức của đoàn viên và người lao động về vai trò và vị thế của Công đoàn.
  • Đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục để liên kết chặt chẽ với thực tế cuộc sống và công việc hàng ngày.
 2. Bảo vệ quyền lợi của Người lao động:
  • Chủ động tham gia xây dựng và thực hiện pháp luật và chính sách liên quan đến lao động.
  • Hợp tác chặt chẽ với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.
 3. Phát triển tổ chức Công đoàn:
  • Mạnh mẽ phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động.

Ý tưởng và sáng kiến:

Để hỗ trợ thực hiện những mục tiêu này, Công đoàn Việt Nam sẽ tận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin và truyền thông:

 1. Xây dựng Cơ sở Dữ liệu:
  • Tạo hệ thống cơ sở dữ liệu về đoàn viên và người lao động để nắm bắt thông tin chi tiết và chính xác, từ đó đề xuất những giải pháp hiệu quả.
 2. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Tuyên truyền và Giáo dục:
  • Sử dụng mạng xã hội, website, và ứng dụng điện tử để tuyên truyền, giáo dục và kích thích sự tích cực của đoàn viên và người lao động.
 3. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Hoạt động tổ chức:
  • Tích hợp công nghệ thông tin vào các hoạt động hàng ngày như thu nộp đoàn phí và quản lý đoàn viên, để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ.

Phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông mở ra những cơ hội mới cho Công đoàn Việt Nam. Tận dụng những cơ hội này, Công đoàn có thể đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, thật sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động.

Go to Top

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận