CEO Nguyễn Phương Hằng là ai?

CEO Nguyễn Phương Hằng là ai?
Ngày/nơi sinh: 26 tháng 1, 1971 (50 tuổi)
Thành viên của hội đồng: Công ty cổ phần Đại Nam
Vợ/chồng: Huỳnh Uy Dũng (kết hôn 2009)
Tên khác: Hằng Canada; “WikiLeaks”
Tài sản: 500–700 triệu đô la Mỹ
Nghề nghiệp: Doanh nhân

Nguyễn Phương Hằng livestream

Bình luận