Soạn Nhạc Online

Sonnox.Full.Bundle

Soạn Nhạc Online

Hợp âm mẫu: Bạn copy mẫu hợp âm bên dưới rồi vào mục Edit all và paste vào để nghe. 1. Đi về nhà (Đen x JustaTee) Tempo: 84, Style: Basic 2F 2C 2Dm 2C 2Bb 2Am 2Gm 2C 2F 2C 2Dm 2C 2Bb 2Am Gm C 2F 2. Nàng Thơ (Hoàng Dũng) Tempo: 124, […]