Lexicon Pantheon II VST

Lexicon Pantheon II VST – Đây là một VST Plugin tạo hiệu ứng vang trong việc mix nhạc. Tải ở đây: – Lexicon.Pantheon.II.VST.v2.0 Phần Mềm và VSTi cho Hòa âm và Thu âm Chào các bạn! Bước đầu cho việc học Hòa âm phối khí và thu âm thì việc cài đặt bao nhiêu phần mềm […]

Virtual Guitarist Acoustic VSTi

Virtual Guitarist 2 cung cấp tất cả nội dung của Virtual Guitarist và Virtual Guitarist Electric Edition , cộng với 32 phong cách hoàn toàn mới. Trình chỉnh sửa phần mới cho phép bạn tạo các licks, riff và rãnh hoàn toàn mới theo ý muốn. Phiên bản nâng cao cũng được trang bị một pin hiệu ứng hộp stomp mới, mô […]

Bộ Style và Voice cho đàn Roland BK 5

Bộ Style và Voice cho đàn Roland BK 5 – Style điệu theo bài hát – Tổng hợp các style BK 5 – Voice cho đàn BK 5 Phần Mềm và VSTi cho Hòa âm và Thu âm Chào các bạn! Bước đầu cho việc học Hòa âm phối khí và thu âm thì việc cài […]

Celemony Melodyne Studio

Celemony Melodyne Studio – Celemony.Melodyne.Studio.4.v4.0.4.001-R2R – Melodyne plugin Phần Mềm và VSTi cho Hòa âm và Thu âm Chào các bạn! Bước đầu cho việc học Hòa âm phối khí và thu âm thì việc cài đặt bao nhiêu phần mềm và những phần mềm nào hữu ích và tiện lợi nhất, chuyên nghiệp nhất để […]

Tải phần mềm Nuendo 4 và Cubase 5

Tải phần mềm Nuendo 4 và Cubase 5 – Nuendo 4 – Cubase 5 Phần Mềm và VSTi cho Hòa âm và Thu âm Chào các bạn! Bước đầu cho việc học Hòa âm phối khí và thu âm thì việc cài đặt bao nhiêu phần mềm và những phần mềm nào hữu ích và tiện […]

Hypersonic 2 – VSTi

Tải Hypersonic 2 – VSTi – Hypersonic 2 – Hypersonic 2- Crack .VSTi.DXi..INTERNAL Phần Mềm và VSTi cho Hòa âm và Thu âm Chào các bạn! Bước đầu cho việc học Hòa âm phối khí và thu âm thì việc cài đặt bao nhiêu phần mềm và những phần mềm nào hữu ích và tiện lợi nhất, […]