Nhạc Múa Dân Gian

Nhạc múa 20

Nhạc múa 20 Ý tưởng: thanh bình và phát triển, chậm chạp chuyển sang nhanh,… Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank […]

Nhạc múa 19

Nhạc múa 19 Ý tưởng: Tiên hạt giáng trần, hợp – tan, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi […]

Nhạc múa 18

Nhạc múa 18 Ý tưởng: Hành quân, chiến tranh, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi nhánh Huyện Tiểu […]

Nhạc múa 17

Nhạc múa 17 Ý tưởng: Bình yên – bảo táp – phát triển Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi […]

Nhạc múa 16

Nhạc múa 16 Ý tưởng: Kết hợp giữa dân tộc và hiện đại Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi […]

Nhạc múa 15

Nhạc múa 15 Ý tưởng: Tây Nguyên Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi nhánh Huyện Tiểu Cần – Trà […]

Nhạc múa 14

Nhạc múa 14 Ý tưởng: Múa Chăm, ma mị, huyền ảo, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi nhánh […]

Nhạc múa 13

Nhạc múa 13 Ý tưởng: lột tả nhân vật, bi hùng, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi nhánh […]

Nhạc múa 12

Nhạc múa 12 Ý tưởng: Tây Nguyên Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi nhánh Huyện Tiểu Cần – Trà […]

Nhạc múa 11

Nhạc múa 11 Ý tưởng: Tây Nguyên Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi nhánh Huyện Tiểu Cần – Trà […]

Nhạc múa 10

Nhạc múa 10 Ý tưởng: Tây Nguyên Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi nhánh Huyện Tiểu Cần – Trà […]

Nhạc múa 9

Nhạc múa 9 Ý tưởng: Miền quê, quê hương thanh bình, người mẹ, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) […]

Nhạc múa 8

Nhạc múa 8 Ý tưởng: Khởi sự, đâm chồi, phát triển và đạt kết quả viên mãn, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài […]

Nhạc múa 7

Nhạc múa 7 Ý tưởng: Vui tươi trong sáng, mùa xuân, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi nhánh […]

Nhạc múa 6

Nhạc múa 6 Ý tưởng: Miền quê, bước phát triển, màu sắc, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) Chi […]

Nhạc múa 5

Nhạc múa 5 Ý tưởng: Bình yên – bão táp và phát triển, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) […]

Nhạc múa 4

Nhạc múa 4 Ý tưởng: Hải quân đêm khuya canh gác, miền quê, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) […]

Nhạc múa 3

Nhạc múa 3 Ý tưởng: hoa sen, nón lá, về người mẹ miền nam, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank […]

Nhạc múa 2

Nhạc múa 2 Ý tưởng: 3 dân tộc anh em Kinh – Hoa – Khmer, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng […]

Nhạc múa 1

Nhạc múa 1 Ý tưởng: Măng non, sự sinh sôi và trưởng thành, … Thanh Toán Giá: 200 K / Bài Để mua nhạc múa dân gian vui lòng thanh toán trước khi nhận bài. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 074.1000.659.779 Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Tài Ngân hàng Vietcombank (VCB) […]

NHẠC MÚA DÂN GIAN CƠ BẢN

List nhạc Múa dân gian cơ bản Để tải nhạc múa dân gian, các bạn vào link này để tải toàn bộ list nhạc múa: P/S: Khi bấm vào nút tải phía trên, trang web sẽ chuyển đến trang đăng nhập tài khoản gmail rồi bấm chọn mục Yêu cầu truy cập. Sau đó quý […]

Translator >>