Nhạc múa dân gian cho người dàn dựng và biên tập chương trình – Hòa âm phối khí – Sáng tác nhạc – Đào tạo nhạc công organ chuyên nghiệp – Phổ nhạc cho thơ