CA KHÚC MỚI   


Với trang này, chúng tôi muốn đăng tải một số ca khúc của Quý vị và các bạn để quảng bá ca khúc của Quý vị và các bạn đến với mọi người. Để đăng ca khúc bằng văn bản hay video từ Youtube của các bạn muốn đăng tải lên trang này vui lòng các bạn gởi thông tin ca khúc hay link tới email: amnhactv.com@gmail.com cùng với các thông tin sau:

1. Tên ca khúc:

2. Tên tác giả:

3. Ý nghĩa chủ đề ca khúc:

4. Sheet nhạc:

5. Link Video:


Ca khúc 2

Ca khúc 3

Ca khúc 4

Ca khúc 1

Ca khúc 2

Ca khúc 3

Ca khúc 4

Ca khúc 1

Ca khúc 2

Ca khúc 3

Ca khúc 4