Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Vui bước trên đường xa


Lyrics:

Đường dài đường dài không ngại bước chân.

Ta hát vang tưng bừng rộn ràng đi trong mùa xuân.

Vui hát vang đường xa thấy gần.

Muôn người chung một lòng quyết tâm.

Vai kề vai nhịp nhàng bước chân.

Đường dài đường dài không ngại bước chân.

Ta hát vang tưng bừng rộn ràng đi trong mùa xuân.

Vui hát vang đường xa thấy gần.

Muôn người chung một lòng quyết tâm.

Vai kề vai nhịp nhàng bước chân.

Bình luận