Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Mời bạn vui múa ca


Mời bạn vui múa ca – Nhạc và lời: Phạm Tuyên

Chim ca líu lo
hoa như đón chào
bầu trời xanh
nước long lanh
la la lá la
là là la là
mời bạn cùng
vui múa vui ca

Bình luận