Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Lý cây xanh


Lý cây xanh – Dân ca Nam Bộ

Cái cây xanh xanh

Thì lá cũng xanh

Chim đậu trên cành

Chim hót líu lo

Líu lo là líu lo

Líu lo là líu lo

Cái cây xanh xanh

Thì lá cũng xanh

Chim đậu trên cành

Chim hót líu lo

Líu lo là líu lo

Líu lo là líu lo

Bình luận