Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Khúc ca người giáo viên


Lyrics:

Như những cánh chim về…đây. Bên nhau dưới ngôi trường này, từ bao năm hằng mơ …ước, thành người giáo viên hôm nay. Trang giáo án bên đèn… khuya, em thao thức đã bao … đêm. Đàn em thơ mai ngày khôn lớn. Tổ quốc đang…mong chờ.

Đẹp biết bao … người giáo viên nhân dân, những kỹ sư tâm hồn, ươm mầm xanh ước mơ. Bao nụ hoa hé nở, ngày mai đang đón chờ, vì đàn em cùng nhau ta góp công. Đẹp biết bao … người giáo viên nhân dân, luôn khắc ghi trong lòng những lời người thiết tha. Đi lên những chân trời, mang tri thức cho đời, vì ngày mai, vì tương lai sáng ngời.

Như những cánh chim về…đây. Bên nhau dưới ngôi trường này, từ bao năm hằng mơ …ước, thành người giáo viên hôm nay. Trang giáo án bên đèn… khuya, em thao thức đã bao … đêm. Đàn em thơ mai ngày khôn lớn. Tổ quốc đang…mong chờ.

Đẹp biết bao … người giáo viên nhân dân, những kỹ sư tâm hồn, ươm mầm xanh ước mơ. Bao nụ hoa hé nở, ngày mai đang đón chờ, vì đàn em cùng nhau ta góp công. Đẹp biết bao … người giáo viên nhân dân, luôn khắc ghi trong lòng những lời người thiết tha. Đi lên những chân trời, mang tri thức cho đời, vì ngày mai, vì tương lai sáng ngời.

Bình luận