Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Hò ba lý


Lyrics:

Ba lí tang tình mà nghe ta hò ba lí tình tang ba lí tình tang.

Trèo lên trên rẫy khoai lang.

Ba lí tang tình mà nghe, ta hò ba lí tình tang ba lí tang tình.

Che tre mà đan sịa (là một dụng cụ đan bằng tre, nứa gần giống như nong, nia của nông dân đồng bằng Bắc Bộ) là hố, cho nàng phơi khoai, khoai hố khoai là hố hò khoan.

Che tre mà đan sịa (là một dụng cụ đan bằng tre, nứa gần giống như nong, nia của nông dân đồng bằng Bắc Bộ)

Bình luận

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo!!!

Bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo.

Hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt các trình chặn quảng cáo AdBlock này.

Cám ơn bạn!