Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Hành khúc tới trường


Lyrics:

Mặt trời lấp ló đằng chân trời xa

Rộn ràng chân bước đều theo tiếng ca

Non sông ta bao la mến yêu sao đất quê hương

Vui như chim reo ca tiềng hát em dười mái trường

La la la la la lá la là là la

La la la la la lá la là là la

Mặt trời lấp ló đằng chân trời xa

Rộn ràng chân bước đều theo tiếng ca

Non sông ta bao la mến yêu sao đất quê hương

Vui như chim reo ca tiềng hát em dười mái trường

La la la la la lá la là là la

La la la la la lá la là là la

Bình luận