Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Đi tới trường


Đi tới trường – Nhạc: Đức Bằng – Lời: theo học vần lớp 1 (cũ)

Từ nhà sàn xinh xắn đó
Chúng em đi tới trường nào
Lội suối lại lên nương cao
Nghe véo von chim hót hay
Thật là hay hay!

Bình luận