Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Đàn gà con


Đàn gà con – Nhạc: Phi-líp-pen-cô   – Lời: Việt Anh

Lời 1:

Trông kìa đàn gà con lông vàng

Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn

Rồi tìm mồi ăn ngon ngon

Đàn gà con đi lon ton

Lời 2:

Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều

Uống nước rồi là no căng diều

Rồi cùng nhau ta đi chơi

Đàn gà con xinh kia ơi.

Bình luận