Âm nhạc lớp 1 – Cánh Diều

10 bài hát trong SGK Âm nhạc 1

Bộ SGK Cánh diều

1/ Lá cờ Việt Nam (Chủ đề 1)

Hát mẫu

Karaoke

Nhạc cụ CĐ1: Thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ CĐ1 Ứng dụng đệm cho bài hát Lá cờ Việt Nam

Nghe nhạc Chủ đề 1: Tiến quân ca (Quốc ca Việt Nam)


2/ Lí cây xanh (Chủ đề 2)

Hát mẫu

Karaoke

Nhạc cụ CĐ2: Thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ CĐ2 Ứng dụng đệm cho bài hát Lí cây xanh

Nghe nhạc Chủ đề 2: Chuyến bày của chú Ong vàng


3/ Mời bạn vui múa ca (Chủ đề 3)

Hát mẫu

Karaoke

Nhạc cụ CĐ3: Thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ CĐ3 Ứng dụng đệm cho bài hát Mời bạn vui múa ca

Nghe nhạc Chủ đề 3: Tìm bạn thân

Câu chuyện: Tiếng hát Nai Ngọc – SGK Âm nhạc 1 – Cánh diều


4/ Lung linh ngôi sao nhỏ (Chủ đề 4)

Hát mẫu

Karaoke

Nhạc cụ CĐ4: Thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ CĐ4 Ứng dụng đệm cho bài hát Lung linh ngôi sao nhỏ

Nghe nhạc Chủ đề 4: Quê hương tươi đẹp


5/ Mẹ đi vắng (Chủ đề 5)

Hát mẫu

Karaoke

Nhạc cụ CĐ5: Thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ CĐ5 Ứng dụng đệm cho bài hát Mẹ đi vắng

Nghe nhạc Chủ đề 5: Sắp đến tết rồi


6/ Xòe hoa (Chủ đề 6)

Hát mẫu

Karaoke

Nhạc cụ CĐ6: Thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ CĐ6 Ứng dụng đệm cho bài hát Xoè hoa

Nghe nhạc Chủ đề 6: Tập tâm vông


7/ Thật đáng yêu (Chủ đề 7)

Hát mẫu

Karaoke

Nhạc cụ CĐ7: Thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ CĐ7 Ứng dụng đệm cho bài hát Thật đáng yêu

Nghe nhạc Chủ đề 7: Chiếc đồng hồ


8/ Đội kèn tí hon (Chủ đề 8)

Hát mẫu

Karaoke

Nhạc cụ CĐ8: Thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ CĐ8 Ứng dụng đệm cho bài hát Đội kèn tí hon

Nghe nhạc Chủ đề 8: Cộc cách tùng cheng

Câu chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh – SGK Âm nhac 1 – Cánh diều


9/ Chúc mừng sinh nhật (Chủ đề 9)

Hát mẫu

Karaoke

Nhạc cụ CĐ9: Thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ CĐ9 Ứng dụng đệm cho bài hát Chúc mừng sinh nhật

Nghe nhạc Chủ đề 9: Mừng sinh nhật


10/ Thật là hay (Chủ đề 10)

Hát mẫu

Karaoke

Nhạc cụ CĐ10: Thể hiện tiết tấu

Nhạc cụ CĐ10 Ứng dụng đệm cho bài hát Thật là hay

Nghe nhạc Chủ đề 10: Chú voi con đi bộ

Bình luận